บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 18/02/2562
ไซเรนสุขภาพ Ep.6 : 9 นิสัย เลิกเหล้าให้สำเร็จ

ไซเรนสุขภาพ Ep.6 : 9 นิสัย เลิกเหล้าให้สำเร็จ

ไซเรนสุขภาพ Ep.6 : 9 นิสัย เลิกเหล้าให้สำเร็จ

เหล้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอื่นๆอีกมากมาย หากเลิกการดื่มเหล้าตั้งแต่วันนี้ เราก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้อีกหลายโรค มาดู 9 นิสัย เลิกเหล้าให้สำเร็จ กันดีกว่าค่ะ

1. ยอมรับความจริง : ยอมรับว่าเหล้าเป็นสาเหตุของปัญหาชีวิตและควรลงมือแก้ไข

2. มีสติ : ใช้สติรู้เท่าทันอารมณ์และความอยากเหล้า ไม่ปล่อยให้มันครอบงำความคิด

3. ซื่อสัตย์ : เปิดเผยจริงใจว่าตัวเองติดเหล้า ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและเคารพตัวเอง

4. กล้าคิดกล้าทำ : เชื่อมั่นในตนเองว่าจะเลิกเหล้าได้ กล้าตั้งเป้าหมายและลงมือทำ

5. มีอารมณ์ขัน : แม้การเลิกเหล้าจะลำบากเพียงใด ก็ต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้

6. รู้จักให้อภัย : ให้อภัยตัวเองและคนอื่นที่ติดเหล้า จะพบว่าจิตใจที่สงบสุขช่วยได้เยอะ

7. ชอบเข้าหาเพื่อนๆ : บางครั้งก็ต้องขอให้เพื่อนๆ ช่วยเราเลิกเหล้า ทุกคนพร้อมสนับสนุนเสมอ

8. รับผิดชอบ : รับผิดชอบต่อพฤติกรรมตัวเอง ไม่โทษสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุทำให้ติดเหล้า

9. รักสุขภาพ : การชอบดูแลสุขภาพตัวเอง จะทำให้เรากระตือรือร้นที่จะเลิกเหล้า

แค่มีจิตใจที่แน่วแน่ STARDUST ก็เชื่อว่าท่านที่กำลังจะเลิกเหล้าต้องทำได้แน่นอนค่ะ

---------------------------------------------
Cr. หนังสือเตรียมความพร้อมก่อน "งดเหล้าเข้าพรรษา" ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (ศปสท.)