บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 18/02/2562
ไซเรนสุขภาพ Ep.5 : มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายของคุณผู้หญิง

ไซเรนสุขภาพ Ep.5 : มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายของคุณผู้หญิง

ไซเรนสุขภาพ Ep.5
" มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายของคุณผู้หญิง "


มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับสองของมะเร็งสตรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยรายใหม่สูงประมาณ 18 รายต่อประชากรสตรี 100,000 คนต่อปี ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจคัดกรองอย่างมีระบบเเละสม่ำเสมอ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีอยู่ 3 วิธี ดังนี้

  1. การตรวจคัดกรองด้วยเซลล์วิทยาของปากมดลูกหรือที่เราเรียกว่าการตรวจ “เเป็ปเสมียร์"

  2. การตรวจด้วยน้ำส้มสายชู หรือที่เรียกกันว่า VIA ร่วมกับการรักษาโดยการจี้ปากมดลูกด้วยความเย็นหรือที่เรากันติดปากว่า การจี้เย็น3. การตรวจหาเชื้อ HPV

  3. อายุเท่าไรถึงควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • เริ่มตรวจในกลุ่มสตรีที่มีอายุ 25 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์เเล้ว

  • เริ่มตรวจในกล่มุสตรีที่มีอายุ 30 ปี ที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์
     

หากตรวจพบความผิดปกติก็จะสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว คุณผู้หญิงทั้งหลายก็ควรหันมาใส่ใจและหมั่นสังเกตตัวเองเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลมะเร็งกันนะคะ :)